P R O I E C T A R E   D E   A R H I T E C T U R A    A M E N A J A R I   I N T E R I O A R E    A M E N A J A R I   E X T E R I O A R E     D E S I G N   D E   O B I E C T

Portofoliu > Proiect 028 - Locuinta duplex

 • Nume: Locuinta duplex
 • Suprafata construita: 166 mp
 • Suprafata desfasurata: 320 mp
 • Tip invelitoare: sarpanta
 • Localitate: n/a
 • PARTER

  Bucatarie + Dining   23.00 mp
  Hol   11.10 mp
  C.T.   5.60 mp
  G.S.   5.25 mp
  Living   24.45 mp
  Dormitor   12.60 mp
  G.S.   4.50 mp
  Dormitor   17.65 mp
  Dressing   4.50 mp

 • ETAJ

  Bucatarie + Dining   23.00 mp
  Hol   11.10 mp
  C.T.   5.60 mp
  G.S.   5.25 mp
  Living   24.45 mp
  Dormitor   12.60 mp
  G.S.   4.50 mp
  Dormitor   17.65 mp
  Dressing   4.50 mp